Stepenice do neba

Stepenice do neba

(Led Zeppelin–Stairway To Heaven)

Ima jedna dama koja je sigurna
da je sve što sija zlato,
i ona kupuje stepenice do neba.
Kad stigne tamo ona zna
da i ako su sve radnje zatvorene,
jednom rečju može kupiti ono zbog čega je došla.
I ona kupuje stepenice do neba.

Na zidu je znak,
ali ona želi da bude sigurna
jer zna da ponekad reči imaju više značenja.
Na drvetu pokraj potoka
ptica pevačica peva.
Ponekad su sve naše misli loše protumačene,
i zbog toga se ponekad zapitam.

Ima jedno osećanje koje me obuzme
kada gledam na zapad.
I moj duh plače za odlaskom.
U svojim mislima sam video
krugove dima oko drveća,
i glasove onih koji stoje i gledaju.
I zbog toga se ponekad zapitam.

I šuška se da će nas uskoro
ako svi zasviramo istu melodiju
gajdaš odvesti do objašnjenja,
i novi dan će svanuti
za one koji dugo čekaju.
I šume će odjeknuti smehom.

Ako čuješ komešanje u svojoj živici
nemoj paničiti,
to je samo prolećno spremanje za majsku kraljicu.
Da, postoje dva puta kojima možeš ići
ali dugoročno gledano
još uvek ima vremena da promeniš put na kojem si.
I zbog toga se ponekad zapitam.

Bruji ti u glavi i neće da prestane.
Ako slučajno nisi znao,
gajdaš te zove da mu se pridružiš.
Draga damo, čuješ li kako vetar duva,
i da li znaš,
tvoje stepenište je na vetru što šapuće.

I dok mi putem prolećemo naše senke
višlje nego naša duša,
tamo se šeta jedna dama koju svi znamo,
koja zrači belim svetlom i želi da pokaže
kako se sve još uvek pretvara u zlato.
I ako vrlo pažljivo slušaš,
konačno ćeš čuti tu melodiju
kad svi su jedno i jedan je sve.
Biti kamen, a ne kotrljati se.

*

Počivaj u miru Dambice. Neko to od gore vidi sve.

*